Online Dictionary

uwłasnowolnienie Wyjaśnione

uwłasnowolnienie na Polish => Polish (grammar forms) Spośród Wyjaśnione:

=> {uwłasnowolnić}